Titulinis
UAB "Arisanda" - nedidelė kvalifikuotų darbuotojų, turinčių kvalifikacijos atestatus ir didelę patirtį, įmonė, kuri jau 20 metų dirba specialiųjų statybos darbų srityje.
UAB "Arisanda" yra atestuota statybos įmonė. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestato Nr. 4799, suteikiantis teisę atlikti statinio dalies projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo. Projektavimo darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 1 MW galios), elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos). Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, šilumos gamyba (iki 1 MW galios) ir tiekimas, pastatų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; elektrotechnikos darbai (iki 1000 V įtampos).
2009 m. UAB "Arisanda" pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008.

ELEKTRONINIS PAŠTAS


 
UAB „Arisanda“

Žemaitės 31A, Telšiai
Tel.: 8-444-52407
Fax.: 8-444-75552
info@arisanda.lt